Упис ученика у први разред школске 2018/2019. је 9. и 10. јула 2018. од 8 до 15 часова.

Документа потребна за упис:

  1. попуњен образац пријаве Гимназије “Исидора Секулић”
  2. сведочанство о завршеној основној школи
  3. уверење о положеном завршном испиту у основном образовању и васпитању

Упис ученика у први разред природно-математичког смера је у учионици број 10, а друштвено-језичког смера је у учионици број 11.