Ове школске године планирано је осам одељења првог разреда, тј. 240 ученика – четири одељења друштвено-језичког смера (120 ученика) и четири одељења природно-математичког смера (120 ученика).

Упис ученика у први разред организоваће се 3. и 4. јула 2023. од 8 до 15 часова у Гимназији (Владике Платона 2).

Упис ученика природно-математичког смера је у учионици број 10, а друштвено-језичког смера је у учионици број 11.

ДОКУМЕНТАЦИЈА ПОТРЕБНА ЗА УПИС:
1. Попуњен образац пријаве за упис који се добија у Гимназији
2. Сведочанство о завршеној основној школи
3. Сведочанства о завршеном шестом, седмом и осмом разреду основне школе
4. Уверење о положеном Завршном испиту у основном образовању
5. Извод из Матичне књиге рођених

Изборни програми:

Природно-математички смер (Примењене науке и Здравље и спорт)

Друштвено-језички смер (Језик, медији и култура и Уметност и дизајн)

НАПОМЕНА:

У Гимназији се као други страни језик уче немачки, руски и француски језик.
Језик се не може мењати и ученик је у обавези да се определи за језик који је учио у основној школи.