Девета Конференција 3К одржана је 2-3. новембра 2018. године у просторијама Скупшине АП Војводине. Међународни карактер Конференције потврђују учесници из Русије, Румуније, Босне и Херцеговине, Хрватске и Србије.  Теме презентованих радова  биле су из различитих области (математика, физика, информатика, роботика, историја, музика, књижевност, немачки и енглески језик),  са заједничком жељом и намером да се унапреди свакодневна наставна пракса, да се развија веза међу предметима и да се информационе технологије користе као савремена учила.

Већи простор Скупштине АП Војводине омогућио је и активно присуство ученика прве године који су донели нову енергију.

Конференцију је акредитовао Завод за унапређење образовања и васпитања Републике Србије, а у сарадњи Гимназије “Исидора Секулић” и Педагошког друштва Војводине публикован је Зборник радова.