Ове школске године планирано је осам одељења првог разреда, тј. 240 ученика – четири одељења друштвено-језичког смера (120 ученика) и четири одељења природно-математичког смера (120 ученика).

Упис ученика у први разред је 14. и 15. јула 2022. од 8 до 15 часова у Гимназији (Владике Платона 2).

Упис ученика природно-математичког смера је у учионици број 10, а друштвено-језичког смера је у учионици број 11.

ДОКУМЕНТАЦИЈА ПОТРЕБНА ЗА УПИС:
1. Попуњен образац пријаве за упис који се добија у Гимназији
2. Сведочанство о завршеној основној школи
3. Сведочанства о завршеном шестом, седмом и осмом разреду основне школе
4. Уверење о положеном Завршном испиту у основном образовању
5. Извод из Матичне књиге рођених

Потребно је да се будући прваци определе за два од четири предложена изборна предмета:
1. Језик, медији и култура
2. Здравље и спорт
3. Примењене науке
4. Уметност и дизајн

  НАПОМЕНА :

1. У Гимназији се као други страни језик уче немачки, руски и француски језик.
ЈЕЗИЦИ СЕ  НЕ  МОГУ МЕЊАТИ !

2. Препорука је да се дође на упис у Гимназију уместо онлајн-уписа.

                                                                                                  ДИРЕКТОР  ШКОЛЕ

                                                                                             МР РУЖИЦА ВУКОБРАТОВИЋ