Пријем ученика првог разреда одржаће се 31.08.2021. у 11 часова у дворишту Машинске школе.