РАСПОРЕД МАТУРСКОГ ИСПИТА

Четвртак, 27. мај, 16-19 h – ПИСМЕНИ ЗАДАТАК ИЗ СРПСКОГ ЈЕЗИКА И КЊИЖЕВНОСТИ

Субота, 29. мај, 9-12 h  – ПИСМЕНИ ЗАДАТАК ИЗ СТРАНОГ ЈЕЗИКА И МАТЕМАТИКЕ

Субота, 5. јун, 9 h – ОДБРАНА МАТУРСКИХ РАДОВА ИЗ СВИХ ПРЕДМЕТА