На првом часу у обе смене, ученици су гледали филм – 1918.  Такође, прочитали су и текст поводом ослобођења Новог Сада у  Првом  светском  рату.
Координатори –професори историје.