PROGRAM RADA

DEVETE MEĐUNARODNE KONFERENCIJE 3K

 

PRVI DAN, PETAK, 2.11.2018.

 

9.00 – 9.30  Prijava učesnika

9.30 – 10.00  Otvaranje konferencije

Najava programa – dr Ivana Milanović, profesor matematike, koordinator tima za 3K, Gimnazija „Isidora Sekulić“

mr Ružica Vukobratović, direktor Gimnazije „Isidora Sekulić“

Uvodna reč – Mihalj Njilaš, potpredsednik Pokrajinske vlade i pokrajinski sekretar za obrazovanje, propise, upravu i nacionalne manjine-nacionalne zajednice

10.00 11.30   Uvodna plenarna izlaganja

Moderator: dr Ivana Milanović

 • Prof. dr Srboljub Simić, Univerzitet u Novom Sadu, Prirodno-matematički fakultet, Departman za matematiku i informatiku, Novi Sad, Srbija

MATEMATIČKI MODELI U FIZICI – IZMEĐU SIMULACIJE I STVARNOSTI

 • Silvija Šošoj, ,,Mirča čel Batran“ Nacionalni koledž, Konstanca, Rumunija

NOVINE U ENGLESKOJ UČIONICI

11.30 – 12.00  Pauza

12.00 – 13.05  Prezentacija radova iz nastavne prakse

Moderator: dr Ivana Milanović

 • Dr Jovanka Terzić, Gimnazija ,,Isidora Sekulić”, Novi Sad, Srbija; Nataša Igaz, Gimnazija ,,Dušan Vasiljev”, Kikinda, Srbija; Dr Jasmin Budimlić, JU Gimnazija ,,Bihać”, Bihać, Bosna i Hercegovina; Miljana Kitanović, Gimnazija ,,Dušan Vasiljev”, Kikinda, Srbija

ADRENALIN

 • Jasmina Midžić, JU Gimnazija „Bihać“, Bihać, Bosna i Hercegovina

AUTIZAM

13.05 – 14.05  Pauza, koktel

14.05 – 14.55  Prezentacija radova u okviru podteme: Metodički pristupi nastavi usmerenoj na sticanje i razvoj kompetencija učenika

Moderatori: Svetlana Vlajnić, Ivana Zirojević, Zoltan Varga

 • Aleksandra Popović, Gimnazija „Svetozar Marković“, Novi Sad, Srbija

NASTAVA USMERENA NA RAZVOJ MEĐUPREDMETNIH KOMPETENCIJA

 • Marina Dorocki, Zorana Mitrović Varga, Gimnazija „Isidora Sekulić“, Novi Sad, Srbija

RAZVOJ ROBOTIKE U GIMNAZIJI U CILJU POVEĆANJA STEM KOMPETENCIJA  UČENIKA

14.55 – 15.25  Pauza

15.25 – 16.40  Prezentacija radova u okviru podteme: Nastava kao izazov

Moderatori: Kristina Vukelić, Ljiljana Samardžić, Mladen Ilić

 • Mr Biljana Marić, Hemijsko-prehrambena tehnološka škola, Beograd, Srbija

„LEARNING TO SUPPORT INCLUSION“ – EVROPSKA ISKUSTVA

 • Aleksandra Strahinić, Gimnazija „Jovan Jovanović Zmaj”, Novi Sad, Srbija

KAKO OBEZBEDITI UČENICIMA ANGAŽOVANIJE OKRUŽENJE ZA UČENJE

 • Dunja Ilić, JU Gimnazija „Banja Luka“, Banja Luka, Bosna i Hercegovina

DEMOKRATIJA IZ ŠEŠIRA

 

16.40 – 17.00 Pauza

 

17.00 – 18.00  Evaluacija prvog dana Konferencije –  Jelena Đorđević, moderator

 

 

DRUGI DAN, SUBOTA, 3.11.2018.

 

9.00 – 9.50  Prezentacija radova u okviru podteme: Vaspitno-obrazovni akcenti u matematici

Moderatori: dr Jasminka Radovanović, Olja Kostić, mr Aleksandar Jovanović

 • Mudrik Lidija Borisovna, „Gimnazija broj 13“, Nižnji Novgorod, Rusija

KORIŠĆENJE SAVREMENIH KOMPJUTERSKIH TEHNOLOGIJA NA ČASOVIMA                  MATEMATIKE

 • Mr Sanja Antoliš, Mr Eva Špalj, gimnazija, Zagreb, Hrvatska

DIGITALNI OBRAZOVNI SADRŽAJI ZA PREDMET MATEMATIKA IZ  PROJEKTA E-ŠKOLE

 

9.50 – 10.20  Pauza

 

10.20 – 12.00   Prezentacija radova u okviru podteme: Inovacije u nastavi umetnosti  

Moderatori: Jelena Gruba, Snežana Živanac, Andrej Forkapić

 • Prof. dr Agota Vitkai Kučera, Univerzitet u Novom Sadu, Akademija umetnosti, Novi Sad, Srbija

VOKALNI TRENING

 • Olga Jakovljeva, Niženovgorodski državni pedagoški univerzitet Kozme Minjina, Nižnji Novgorod, Rusija

NEKI OD PRILAZA PROBLEMU FORMIRANJA KOMUNIKATIVNE KULTURE      KOD BUDUĆIH PROFESORA MUZIKE

 • Irina Loos, „Nižnjegorodski horski koledž K. Sivuhina“,  Nižnji Novgorod, Rusija

OBUKA SVIRANJA KLAVIRA KAO DEO VASPITANJA HARMONIČNO  RAZVIJENE LIČNOSTI

 • Nadežda Lobakovska, „Nižnjegorodski horski koledž L. K. Sivuhina“, Nižnji Novgorod, Rusija

REPERTOAR KAO OSNOVNI FAKTOR MUZIČKE EDUKACIJE

 

12.00 – 13.00  Pauza, koktel

 

13.00 – 14.30  Evaluacija drugog dana Konferencije –  Jelena Đorđević, moderator

 • Zaključci

14.30 – 15.00  Pauza

15.00 – 16.00  Zatvaranje konferencije i podela sertifikata