У организацији Министарства просвете, науке и технолошког развоја и Завода за унапређивање образовања и васпитања, на Учитељском факултету у Београду 21. и 22. маја, као и 23. и 24. маја 2018. одржана је дводневна обука водитеља за обуке наставника у циљу остваривања програма наставе и учења оријентисаних на процес и исходе учења. Обуци су присуствовале др Јасминка Радовановић, професорка математике и др Светлана Торњански Брашњовић, професорка српског језика и књижевности и просветни саветник-сарадник.

Обука је обухватала теме:

  • Образовање за 21. век
  • Програми наставе и учења – опште карактеристике
  • Међупредметне компетенције
  • Планирање наставе и учења
  • Остваривање наставе и учења
  • Пројекат и пројектна настава
  • Планирање пројектне наставе
  • Предузетништво
  • Праћење и вредновање наставе и учења

Циљ ове обуке је оспособљавање наставника, стручних сарадника и директора школа  за остваривање образовно-васпитне праксе у складу са новим програмима наставе и учења и праћење сопственог рада.