Ученици Гимназије „Исидора Секулић“ учествовали су у ПИСА-тестирању 9. и 11. маја 2018. у просторијама школе. Ове године, тестирање се вршило електронски, те су ученици имали прилику да примене и своју информатичку писменост.

Међународни програм процене ученичких постигнућа – ПИСА (Programme for International Student Assessment) највеће је међународно истраживање у области образовања, а организује се сваке три године. Основни циљ тестирања је да омогући земљама учесницама да доносе стратешке одлуке у образовању на основу емпиријских података о постигнућима ученика и условима у којима се они школују. Писменост се испитује у три главна домена: математика, читање и природне науке. Поред тога, тестови обухватају и питања којима се процењују финансијска писменост ученика и њихове глобалне компетенције. За сваку земљу, која учествује у испитивању, саопштавају се подаци о просечном постигнућу (аритметичка средина) ученика у свакој од испитиваних области.