Ученице Марија Павловић и Милица Јуришић, са ментором, Мирјаном Јовановић, професорком математике, учествовале су у раду овогодишње Европске математичке конференције за ученике, Euromath 2018. која је одржана у Кракову у Пољској  од 7. до 11. марта 2018. године. На Конференцији је учествовало око 400 учесника из готово свих земаља Европе, али и Азије и Америке, а наше ученице су представиле свој рад „Фрактална структура ДНК“ („Fractal Structure of DNA“). Ученице су, такође, креирале и постер који прати овај рад.

Присуство овом међународном скупу је драгоцено искуство за ученике, јер осим дружења са вршњацима из целог света, имају прилику да сазнају шта се и како ради у другим земљама и да развију своје комуникацијске вештине, кроз презентовање рада.