Учешће на пројекту „СТЕМ образовање и нове технологије у циљу регионалног развоја“

Наша школа учествује у пројекту „СТЕМ образовање и нове технологије у циљу регионалног развоја“ који је осмишљен тако да изабране школе трајно добијају пакет неопходан за реализацију савремене наставе и ваннаставних активности у области роботике, као и пакет образовних програма. Идеја је да у школама, након пројекта, ученицима може да се представе роботика, програмирање и иновације из СТЕМ области.

У оквиру првог дела пројекта, који је одржан у истраживачкој станици Петница, ученици Владимир Вукоман и Илија Галин (III-3) током шест дана обучавали су се за рад на више врста робота. Радили су на ардуино компајлеру, Лего роботу и на крају на СТЕМИ роботу званом Хексапод, којег смо донели у школу како би се наредних шест месеци извршавали добијени задаци.

Поред рада на робитима, ученици су били у могућности да раде експерименте и у Петничким лабораторијама. Мерили су концентрацију масти у смокију, вршили екстракцију етарског уља из коре лимуна, као и анализу етарског уља гасним хроматографом.

Пројекат се завршава конференцијом у Осјеку, где ће ученици представљати своје радове, а имаће прилику и да разговарају са научником из Насе, који конструише роботе за мисију на Марс.

Професор-ментор наших ученика је Марина Дороцки, професорка физике.