СЕДМА МEЂУНАРОДНА КОНФЕРЕНЦИЈА ГИМНАЗИЈА 3К 

(култура-комуникација-компјутер)

У Гимназији „Исидора Секулић“ 4. и 5. новембра 2016. одржана је СЕДМА  МЕЂУНАРОДНА КОНФЕРЕНЦИЈА ГИМНАЗИЈА 3К (култура-комуникација-компјутер), аутора мр Ружице Вукобратовић, директорке Гимназије „Исидора Секулић“. Конференцију је, као и претходних година, акредитовао Завод за унапређење образовања и васпитања Републике Србије.

Конференцију је отворио ректор Универзитета у Новом Саду, проф. др Душан Николић.

Током два дана рада Конференције, изложено је шеснаест радова учесника из земље и иностранства, од којих су два рада презентовали професори заједно са ученицима наше школе, док су један рад самостално представила два ученика Гимназије.

После пленарних излагања Ларисе Вилчеану (Стручна школа округа Ландсберг на Леху, Ландсберг на Леху, Немачка) и Сање Татић Јаневски (Завод за унапређивање образовања и васпитања, Београд), учесници су имали прилику да се кроз видео-конференцијски облик рада упознају са радовима из наставне праксе. Приказани су један угледни час физике, који је са ученицима Гимназије одржала Гордана Беквалац (Гимназија „Светозар Марковић, Нови Сад) и један пример пројектне наставе, који су са ученицима Гимназије представиле др Јасминка Радовановић, Зорана Митровић Варга и Мирјана Јовановић (Гимназија „Исидора Секулић“, Нови Сад). Радове су презентовали и гости из Русије (Гимназија бр. 13 и Хорски колеџ из Нижњег Новгорода) и Хрватске (Свеучилиште у Сплиту и XV гимназија из Загреба). У раду Конференције учествовали суи представници факултета и школа из Србије (Природно-математички Факултет, Департман за математику и информатику, Нови Сад; Академија уметности, Нови Сад; Прва крагујевачка гимназија; Гимназија „Исидора Секулић“, Нови Сад; Основна школа „Ђура Јакшић“, Орешковица; Основна школа „Бранислав Нушић, Београд), као и представник Министарства просвете, науке  и технолошког развоја(Краљево).

Током трајања Конференције, учесницима је био обезбеђен симултани превод на руски, односно српски језик.

Округли сто са темом Мишљења и коментари на презентоване радове, одржан на крају Конференције, представљао је резиме дводневног рада.МотоовогодишњеКонференцијепредстављареченицаЕлвинаТофлера: Оникојимогудасеодуче и поновонаучесулидерисутрашњице.

Учесници Конференције су сагласни да је неопходно пратити и примењивати нове трендове, бити спреман за целоживотно учење и рад на себи, и у том смеру каналисати и ученике. Такође, иновације треба да буду приоритет у васпитно-образовном процесу и то иновације које имају за циљ квалитетнију и бољу наставу, са фокусом на ученику и учењу. Информатичка писменост ученика треба да буде императив рада, као и да се информационе технологије укључују у наставни процес, а да се могућности тих технологија искористе на најбољи могући начин, за учење. У том смислу, веома је важно одржавање више оваквих скупова, где се кроз презентовање стручних и научних радова о иновацијама и достигнућима, као и кроз разговоре учесника, отварају нова питања, износе размишљања и креативне идеје, а у циљу унапређивања наставе и укупног образовања.

У сарадњиГимназије „ИсидораСекулић“ иПедагошкогдруштваВојводине, публикованје, као и свакегодине, вишејезичниЗборникрадоваучесникаКонференције.