Изведена је једнодневна Теренска настава Царска бара-Каштел- Бело Блато Кикинда –у склопу корелације међу предметима: биологија, географија, историја и верска настава (професори – др Јованка Терзић, Љиљана Самарџић, Душан Милутиновић и Јанко Деман).