УПИС   УЧЕНИКА  У 1. РАЗРЕД  2021/2022.ГОДИНЕ ОВЕ  ШКОЛСКЕ  ГОДИНЕ  ПЛАНИРАНО   ЈЕ   8 ОДЕЉЕЊА  1. РАЗРЕДА  ТJ. 240 УЧЕНИКА . ПЛАНИРАНА  СУ  4 ОДЕЉЕЊА ПРИРОДНО – МАТЕМАТИЧКОГ / 120 УЧЕНИКА /  И  4 ОДЕЉЕЊА ДРУШТВЕНО- ЈЕЗИЧКОГ СМЕРА / 120 УЧЕНИКА /. УПИС  УЧЕНИКА  У  1.  РАЗРЕД   JE   12. И 13. ЈУЛА  ОД   8 ДО 15 ЧАСОВА  […]