Поштовани родитељи, обавештавамо вас  о организацији наставе Гимназије „Исидора Секулић“,  у школској 2020/21.години  од 27.11.2020.  по допису број  611-00-00360/2/2020-03.  Организовање образовно-васпитног  рада  у оквиру  другог  нивоа   Сви облици наставе  и учења (теоријска настава, вежбе, практична и блок настава) у свим средњим школама у Републици Србији  изводи се на даљину. На овај начин се остварује […]