ОВЕ  ШКОЛСКЕ  ГОДИНЕ  ПЛАНИРАНО   ЈЕ   8 ОДЕЉЕЊА  1. РАЗРЕДА, ОДНОСНО 240 УЧЕНИКА. ПЛАНИРАНА  СУ  4 ОДЕЉЕЊА ПРИРОДНО – МАТЕМАТИЧКОГ / 120 УЧЕНИКА / И  4 ОДЕЉЕЊА  ДРУШТВЕНО – ЈЕЗИЧКОГ СМЕРА / 120 УЧЕНИКА /. УПИС  УЧЕНИКА  У  1.  РАЗРЕД   JE   8. и  9. ЈУЛА ОД   8 ДО 15 ЧАСОВА .          ЗА УПИС  ЈЕ ПОТРЕБНО […]