Гимназија "Исидора Секулић"

Ученици наше школе (њих 29) полагали су испит из немачког језика (ДСД испит)  у школској 2017/2018. години. Испит се састојао из писменог и усменог дела. Од укупног броја изашлих, положило их је двадесет двоје – 14 ученика је добило  диплому за положени испит ниво А2, 8 ученика за положени испит ниво Б1. Додела ДСД диплома  […]