У организацији Министарства просвете, науке и технолошког развоја и Завода за унапређивање образовања и васпитања, на Учитељском факултету у Београду 21. и 22. маја, као и 23. и 24. маја 2018. одржана је дводневна обука водитеља за обуке наставника у циљу остваривања програма наставе и учења оријентисаних на процес и исходе учења. Обуци су присуствовале […]