Гимназија „Исидора Секулић“ учествовала је у пројекту Национална испитивања – вредновање исхода учења за ученике трећег разреда средње школе. Пројекат се реализује у сарадњи Завода за вредновање квалитета образовања и васпитања и Министарства просвете, науке и технолошког развоја. Овим испитивањем се процењују знања ученика из математике, физике и историје. Тестирање је одржано 15. маја 2018. […]