Гимназија ”Исидора Секулић” организује пети по реду Фестивал школског театра на страном језику – Foreign Language Drama Festival. Циљ Фестивала је да се, кроз сусрете ученика и наставника, подстиче уметничко стваралаштво код младих, развијају мултикултуралност и вишејезичност и прати развој младих талената. Фестивал траје три дана, од 17. до 19. априла, a све представе се […]