Учешће на пројекту „СТЕМ образовање и нове технологије у циљу регионалног развоја“ Наша школа учествује у пројекту „СТЕМ образовање и нове технологије у циљу регионалног развоја“ који је осмишљен тако да изабране школе трајно добијају пакет неопходан за реализацију савремене наставе и ваннаставних активности у области роботике, као и пакет образовних програма. Идеја је да […]