У марту 2017. године ученици четвртог разреда полагали су испит из немачког језика (DSD) који се састојао из два дела – писменог и усменог. Од укупно 37 пријављених ученика, испит је положило њих 26. На нивоу Б1, испит је положило 15 ученика, а 11 ученика на нивоу А2. Испит није положило 8 ученика, а 3 […]