Наставничко веће Гимназије „Исидора Секулић“ за ученике генерације у школској 2016/17. години, прогласило је АЛЕКСУ СТОЈКОВИЋА,  4-2  на природно-математичком  смеру и МАРИЈУ ПЕТРОВИЋ,  4-5  на  друштвено-језичком  смеру. Повеља им је уручена на Матурској вечери, 9. јуна 2017.