Др Светлана Торњански Брашњевић, професорка српског језика и књижевности, изабрана је за просветног саветника-сарадника на Конкурсу који сурасписали Министарство просвете и Завод за унапређење васпитања и образовања. Професорка математике, Мирјана Јовановић, предложена је за сарадника практичара од Министарства просвете и Друштва математичара. 20. и 23. јануар – Одржана је још једна хуманитарна акција, Чајанка, у […]