ВИП делегација у саставу проф. др Душан Николић, ректор Универзитета у Новом Саду, проф. др Ивана Живанчевић Секеруш, декан Филозофског факултета у Новом Саду и директор Конфуцијевог института, проф. др Радомир Малбаша, декан Технолошког факултета Нови Сад, проф. др Горан Стојиљковић, продекан Медицинског факултета у Новом Саду, проф. др Павле Секеруш, професор Филозофског факултета у […]